Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, Duitstalige Gemeenschap, parlement, Duitstalige Gemeenschap, regering, Waals Gewest, Waals Gewest, parlement
Annot. Art. 139
Art. 139.
Op voorstel van hun respectieve Regeringen kunnen het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en het Parlement van het Waalse Gewest in onderlinge overeenstemming en elk bij decreet beslissen dat het Parlement en de Regering van de Duitstalige Gemeenschap in het Duitse taalgebied geheel of gedeeltelijk bevoegdheden van het Waalse Gewest uitoefenen.
Deze bevoegdheden worden, naar gelang van het geval, uitgeoefend bij wege van decreten, besluiten of verordeningen.