Over de databank

De databank SenLex verzamelt officiële informatie over de Belgische institutionele regelgeving.  U vindt in deze databank, voor elk artikel van de belangrijkste institutionele normen, de relevante fragmenten uit de parlementaire stukken, de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en de adviezen van de Raad van State.

De Belgische institutionele regelgeving omvat de Grondwet, de bijzondere meerderheidswetten en enkele gewone wetten

Wie de precieze draagwijdte van die regelgeving wenst te kennen, heeft echter zelden voldoende aan de wettekst alleen.  De inhoud van de institutionele wetteksten wordt in ruime mate bepaald door de parlementaire voorbereiding ervan, door de arresten van het Grondwettelijk Hof en door de adviezen en arresten van de Raad van State.  Er is bijzonder veel officiële informatie over de institutionele regelgeving beschikbaar.  Die informatie is echter zeer verspreid en weinig overzichtelijk.  Senlex brengt die officiële informatie uit de parlementaire voorbereiding, de arresten van het Grondwettelijk Hof en de adviezen en arresten van de Raad van State samen. 

De gegevens worden gestructureerd per artikel of, indien nuttig, per onderdeel van een artikel.  Per artikel wordt de informatie ingedeeld in de volgende rubrieken:

 • de wettekst
 • trefwoorden
 • annotaties:
  • wetshistoriek
  • parlementaire voorbereiding
  • rechtspraak en adviezen
  • toelichting
  • verwijzingen naar andere artikelen.

In de rubrieken “parlementaire voorbereiding” en “rechtspraak en adviezen” vindt u niet alleen hyperlinks naar de betrokken documenten, maar worden de relevante fragmenten uit die documenten bovendien integraal opgenomen.  U hoeft in de documenten dus niet zelf op zoek te gaan naar de tekstgedeelten die het artikel in kwestie betreffen, Senlex biedt die fragmenten zelf in extenso aan.

Via de homepagina heeft u rechtstreeks toegang tot de verschillende geannoteerde teksten of kan u met de zoekfunctie, aan de hand van trefwoorden of vrije zoektermen, opzoekingen doen.

Senlex verzamelt de officiële informatie die werd gepubliceerd sinds 1 juli 2014.  Senlex bevat evenwel ook de integrale parlementaire voorbereiding van de Zesde Staatshervorming, die reeds vóór die datum werd gepubliceerd.  Uitzonderlijk zijn ook oudere teksten terug te vinden. 

De databank SenLex wordt bijgehouden door het Kenniscentrum voor de Institutionele Aangelegenheden, onderdeel van de diensten van de Senaat .  De databank heeft een louter informatieve waarde. Aan het samenstellen ervan wordt de grootste zorg besteed, maar noch de Senaat noch de diensten kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.  U vindt hierover meer informatie in de disclaimer.