Trefwoorden:bronnengeheim, gewetensvrijheid, vrijheid van eredienst, vrijheid van geweten en levensbeschouwelijke overtuiging, vrijheid van meningsuiting
Annot. Art. 19
Art. 19.
De vrijheid van eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd.