Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de bijzondere ordonnantie van 20 juli 2022: Geraadpleegde versie