Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming

Tekst verbeterd door de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3201/005

Blz. 33-34 : “Art. 58

In dezelfde bijzondere wet [van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen], zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 9 mei 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003, 2 maart 2004, 16 maart 2004, 25 april 2004, 27 maart 2006 en 19 juli 2012:

1° in de artikelen 1, 8, tweede lid, en 47, § 4, wordt het woord “107quater” telkens vervangen door het cijfer “39”;

2° in artikel 9 worden de woorden “107ter, § 2, 2° en 3°” vervangen door de woorden “142, tweede lid, 2° en 3°”;

3° in artikel 11 wordt het woord “59quater” vervangen door het cijfer “117”;

4° in de artikelen 12 en 36 worden de woorden “59quinquies” en “59quinquies, § 1” telkens vervangen door het cijfer “138”;

5° in het opschrift van boek II en in de artikelen 47 en 53 worden de woorden “108ter, 2°” telkens vervangen door de woorden “166, § 2”;

6° in het opschrift van boek III en in de artikelen 60, 62, 70 en 79 worden de woorden “59bis, § 4bis, tweede lid” telkens vervangen door het cijfer “135”;

7° in het opschrift van boek III en in de artikelen 60 tot 62 worden de woorden “108ter, 3°” telkens vervangen door het cijfer “136”;

8° in artikel 70 worden de woorden “108ter, § 3, tweede lid” vervangen door de woorden “166, § 3”;

9° in het opschrift van boek IIIbis worden de woorden “59quinquies, § 2” vervangen door het cijfer “178”;

10° in het opschrift van boek IIIter worden de woorden “1, vierde lid” vervangen door het cijfer “163”;

11° in artikel 85 worden de woorden “59bis, § 6” vervangen door het cijfer “175” en wordt het cijfer “115”vervangen door het cijfer “177” ”

Lees meer