Trefwoorden:Franse Gemeenschapscommissie, middelen, gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschapscommissie, middelen
Annot. Art. 83bis
Art. 83bis.
Onverminderd de artikelen 83ter en 83quater kan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement vanaf het begrotingsjaar 1995 middelen overdragen aan de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissies, die worden verdeeld volgens de verdeelsleutel van 20 pct. voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie en 80 pct. voor de Franse Gemeenschapscommissie.