Trefwoorden:Franse Gemeenschapscommissie, onteigening, gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschapscommissie, onteigening
Annot. Art. 81
Art. 81.
Voor de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 64, § 1, en artikel 65 kunnen de colleges al naargelang het geval gemachtigd worden door de Vlaamse Regering of de Regering van de Franse Gemeenschap om tot onteigening over te gaan ten algemene nutte.
Voor de uitoefening van de bevoegdheden bedoeld in artikel 64, § 2, van deze wet met betrekking tot de culturele aangelegenheden kan het verenigd college door de Koning gemachtigd worden om tot onteigening over te gaan ten algemene nutte.
De overeenkomsten inzake afstand in der minne, de kwijtingen en andere handelingen in verband met het verkrijgen van onroerende goederen, kunnen zonder kosten worden gesloten door toedoen van het lid van het college of het verenigd college, aangesteld met dit doel.