Huidige taal
Art. 80bis.
De goederen, rechten en verplichtingen van de provincie Brabant, die bestemd zijn voor de organisatie van het in artikel 79bis bedoelde onderwijs worden zonder schadeloosstelling aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie overgedragen, overeenkomstig het samenwerkingsakkoord bedoeld in artikel 92bis, § 4quater, van de bijzondere wet.
Loading..