Huidige taal
Art. 80.
De goederen, rechten en verplichtingen van de Nederlandse Cultuurcommissie en de Franse Cultuurcommissie, bedoeld in artikel 72 van de wet van 26 juli 1971, worden van rechtswege overgedragen aan respectievelijk de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.
Andere talen