Huidige taal
Art. 78.
Het mandaat van de leden van de cultuurcommissies bedoeld in artikel 72 van de wet van 26 juli 1971 eindigt van rechtswege bij de eedaflegging van de leden van het Parlement en van de Regering.
De artikelen 72, 73, 74 en 79 tot 83 van de wet van 26 juli 1971 worden opgeheven de dag van de installatie van de organen bedoeld in artikel 60 van deze wet.
De artikelen 73bis, 75 tot 78 van dezelfde wet worden opgeheven.
Loading..