Geraadpleegde versie
Art. 77.
De voorzitter van de Regering zit het verenigd college voor met raadgevende stem.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex