Trefwoorden:Franse Gemeenschapscommissie, college, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, verenigd college, gemeenschapscommissie, gezinsbijslagen, Vlaamse Gemeenschapscommissie, college
Annot. Art. 75
Art. 75.
De colleges en het verenigd college nemen hun beslissingen collegiaal volgens de procedure van de consensus, onverminderd de delegaties die ze verlenen.
Het verenigd college verdeelt onder zijn leden, met uitzondering van de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering de taken met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van zijn beslissingen. Bij gebreke van een consensus hierover, worden de bevoegdheden van de leden van het verenigd college, in twee groepen verdeeld:
1° De aangelegenheden betreffende het gezondheidsbeleid bedoeld in artikel 5, § 1, I, van de bijzondere wet;
2° de aangelegenheden betreffende de bijstand aan personen bedoeld in artikel 5, § 1, II, van de bijzondere wet en deze betreffende de gezinsbijslagen bedoeld in artikel 5, § 1, IV, van de bijzondere wet.
Volgens de bij artikel 35, § 4, van deze wet bepaalde orde van voorrang, kiest, met uitzondering van de Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het eerste lid van elk van de colleges die het verenigd college vormen als eerste. De andere groep van aangelegenheden wordt toegewezen aan het tweede lid van elk van de voormelde colleges.