Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 (BS 14 januari 1989).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies 59.374/1 van de Raad van State van 15 juni 2016 over een voorontwerp van ordonnantie betreffende de integratie van de handicapdimensie in de beleidslijnen van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Parl.St. Verenigde Vergadering Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 2016-2017, nr. B-61/1

Blz. 12 :