Trefwoorden:gemeenschapscommissie, gemeenschapscommissie, bekendmaking besluit, gemeenschapscommissie, bekendmaking verordening
Annot. Art. 70bis
Art. 70bis.
Artikel 39 van deze wet is toepasselijk op de verordeningen en besluiten van de gemeenschapscommissies. De verordeningen en besluiten van de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden evenwel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt in het Nederlands met een vertaling in het Frans, en de verordeningen en besluiten van de Franse Gemeenschapscommissie worden erin bekendgemaakt, in het Frans met een vertaling in het Nederlands.