Trefwoorden:gemeenschapscommissie, ordonnantie
Annot. Art. 70
Art. 70.
De normen bedoeld in artikel 69 vermelden dat zij de aangelegenheden regelen bedoeld in artikel 135, van de Grondwet.
De normen bedoeld in artikel 64, § 3, van deze wet vermelden dat zij de aangelegenheden regelen bedoeld in artikel 166, § 3, 1° of 3°, van de Grondwet, al naargelang van het geval.
De normen bedoeld in artikel 65 van deze wet vermelden dat zij de aangelegenheden regelen bedoeld in artikel 108ter, § 3, tweede lid, 2°, van de Grondwet.