Trefwoorden:gemeenschapscommissie, ordonnantie
Annot. Art. 69
Art. 69.
De ordonnanties aangenomen op grond van deze titel regelen de aangelegenheden bedoeld in artikel 63 van deze wet.
De artikelen 7 en 9 van deze wet zijn op hen van toepassing. De artikelen 19, § 1, eerste lid, en 20 tot 22 van de bijzondere wet zijn op hen van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat het woord "decreet" telkens wordt vervangen door het woord "ordonnantie".