Trefwoorden:Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, initiatiefrecht verenigd college, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, initiatiefrecht verenigde vergadering, gemeenschapscommissie, ordonnantie, ordonnantiegevende macht
Annot. Art. 68
Art. 68.
§ 1. De ordonnantiegevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door de verenigde vergadering en het verenigd college.
Het recht van initiatief behoort aan het verenigd college en aan de leden van de verenigde vergadering.
§ 2. De verordeningsbevoegdheid wordt gezamenlijk uitgeoefend, respectievelijk door de taalgroep van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de taalgroep van de Franse Gemeenschapscommissie of de verenigde vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie enerzijds en door de colleges en het verenigd college anderzijds.
Wat de Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissie betreft, behoort het recht van initiatief aan het respectieve college en de leden van de respectieve taalgroep.
Wat de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreft, behoort het recht van initiatief aan het verenigd college en aan de leden van de verenigde vergadering.