Trefwoorden:Franse Gemeenschapscommissie, gemeenschapscommissie, gemeenschapscommissie, ordonnantie, besluit, verordening, Vlaamse Gemeenschapscommissie
Annot. Art. 65
Art. 65.
Elke gemeenschapscommissie kan de verordeningsbevoegdheden uitoefenen die haar zijn overgedragen respectievelijk door het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap.
Elk college voert door middel van besluiten de verordeningen uit genomen met toepassing van het eerste lid.