Geraadpleegde versie
Art. 62.
De ordonnanties, verordeningen en besluiten genomen op grond van de artikelen 135, en 136, van de Grondwet, zijn van toepassing op het grondgebied bedoeld bij artikel 2, § 1, van deze wet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex