Annot. Art. 61
Art. 61.
De gemeenschapsaangelegenheden bedoeld in artikel 136, eerste lid, van de Grondwet zijn die welke opgedragen zijn of zullen worden aan de Vlaamse Gemeenschap en aan de Franse Gemeenschap.