Trefwoorden:Brusselse agglomeratie
Annot. Art. 59
Art. 59.
De artikelen 6 tot 34, 35, § 5, 36 tot 41, 42, 3° tot 5° en 10°, tweede zin, 43, 44, 45, § 2, 47, § 1, derde en vierde lid, 48 tot 50, 52, 53, 56 en 57, van de wet van 26 juli 1971 zijn op de Brusselse agglomeratie niet toepasselijk.
De toestemming bedoeld bij artikel 54, § 1, van dezelfde wet is niet vereist wat de Brusselse agglomeratie betreft.
Opgeheven worden:
1° artikel 46, § 1, derde lid, en artikel 47, § 2, van dezelfde wet;
2° de artikelen 62 tot 69 van dezelfde wet;
3° artikel 71 van dezelfde wet vanaf de installatie van de organen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest;
4° artikel 25 van de wet van 21 augustus 1987.