Huidige taal
Art. 51.
§ 1. Door het Parlement worden binnen de perken van de bevoegdheden van de agglomeratie opgelegd:
1° taksen;
2° opcentiemen op de provincietaksen;
3° opcentiemen op de onroerende voorheffing;
4° retributies.
§ 2. De Regering int de taksen, belastingen en retributies bedoeld bij § 1.
§ 3. De Brusselse agglomeratie mag subsidies, schenkingen en legaten ontvangen. De artikelen 910 en 937 van het Burgerlijk Wetboek zijn daarop niet van toepassing.
Andere talen