Geraadpleegde versie
Art. 44.
De samenwerkingscommissie bestaat uit een gelijk aantal Ministers en leden van de Regering. Dit aantal wordt bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit.
De samenwerkingscommissie wordt samengesteld met inachtneming van de taalpariteit binnen iedere afvaardiging.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex