Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 (BS 14 januari 1989).