Geraadpleegde versie
Art. 43.
Er wordt een samenwerkingscommissie opgericht die beraadslaagt, volgens de procedure van de consensus, over initiatieven die de Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest samen kunnen nemen tot uitbouw en bevordering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel.
De initiatieven vermeld in het eerste lid kunnen geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de staatsbegroting.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex