Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 (BS 14 januari 1989).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 25 mei 2016, nr. 73/2016

B.20.2. Artikel 79, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, zoals het van toepassing was vóór de wijziging ervan bij artikel 40 van de voormelde bijzondere wet van 6 januari 2014, bepaalde: