Trefwoorden:Brussels Hoofdstedelijk Gewest, werking regering
Annot. Art. 37
Art. 37.
§ 1. De Regering verdeelt onder haar leden de taken met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van haar beslissingen. Bij gebreke van een consensus hierover worden de bevoegdheden van de leden verdeeld volgens de volgende groepen van aangelegenheden:
I. Economisch beleid, energiebeleid, toerisme en biculturele aangelegenheden van gewestelijk belang;
II. Openbare werken en vervoer;
III. Tewerkstellingsbeleid en beroepsopleiding, en lokale besturen en de financiering alsook de subsidiëring van gemeentelijke sportinfrastructuur;
IV. Ruimtelijke ordening, huisvesting, leefmilieu, natuurbehoud, landinrichting en waterbeleid;
V. Financiën, begroting, openbaar ambt en externe betrekkingen.
§ 2. De voorzitter van de Regering kiest als eerste één van de groepen van aangelegenheden vermeld onder § 1. De leden van de grootste taalgroep maken volgens hun orde van voorrang de tweede en de vierde keuze. De leden van de kleinste taalgroep maken volgens hun orde van voorrang de derde en de vijfde keuze.