Trefwoorden:Brussels Hoofdstedelijk Gewest, regering, constitutieve autonomie, taalgroep, verkiesbaarheidsvoorwaarden
Annot. Art. 34
Art. 34.
§ 1. De Regering bestaat uit vijf leden door het Parlement gekozen.
Behalve de Voorzitter, telt de Regering twee leden van de Nederlandse taalgroep en twee leden van de Franse taalgroep.
Het Parlement kan bij ordonnantie het maximum aantal leden van de regering wijzigen. Behalve de voorzitter telt de regering evenveel leden van de Nederlandse taalgroep als van de Franse taalgroep.
§ 2. Om tot lid van de Regering gekozen te kunnen worden moet men, op de dag van de verkiezing, voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten bedoeld in artikel 12, § 1, eerste lid.