Trefwoorden:constitutieve autonomie
Annot. Art. 31bis
Art. 31bis.
Het Parlement kan de bepalingen van de artikelen 26 en 27, vijfde lid, wat de regels betreft die zijn uiteengezet in artikel 33, § 2, van de bijzondere wet, artikel 28, eerste lid, wat de regels betreft die in de artikelen 34, eerste en derde lid, zijn uiteengezet, 37, 41, 46, eerste lid, en 48 van de bijzondere wet, 36, eerste lid, eerste zin, wat de regels betreft die zijn uiteengezet in de artikelen 68, eerste lid, 70 en 73 van de bijzondere wet en 36, § 1, tweede zin, bij ordonnantie wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen.