Trefwoorden:constitutieve autonomie, verzoekschrift
Annot. Art. 30
Art. 30.
Het Parlement benoemt buiten zijn leden, op voordracht van het bureau, een griffier en een adjunct-griffier. De ene is Nederlandstalig, de andere Franstalig. Zij moeten de andere landstaal voldoende kennen.
De griffier en de adjunct-griffier wonen de vergaderingen van het Parlement en van het bureau bij. De griffier stelt de notulen van deze vergaderingen op.
De griffier oefent, namens het bureau, gezag uit over alle diensten en over het personeel van het Parlement.
De adjunct-griffier staat de griffier bij en vervangt hem indien nodig.