Trefwoorden:ordonnantie, ordonnantie, ontwerp, ordonnantie, voorstel
Annot. Art. 29
Art. 29.
De ontwerpen van ordonnantie en de amendementen uitgaande van de Regering worden bij het Parlement ingediend in het Nederlands en in het Frans.
De voorstellen van ordonnantie en de amendementen uitgaande van de leden van het Parlement worden ingediend in de taal van de taalgroep waartoe de indiener behoort. Deze voorstellen en amendementen worden door de zorg van het bureau vertaald.