Wetshistoriek

Eerste lid gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993), bij de bijzondere wet van 10 juli 2003 (BS 22 augustus 2003) en bij de bijzondere ordonnantie van 20 juli 2016 (BS 14 september 2016);