Wetshistoriek

Paragraaf 1 gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993), bij de bijzondere wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006) en bij de bijzondere ordonnantie van 4 juni 2015 (BS 15 juni 2015);