Huidige taal
Art. 26.
§ 1. Het Parlement komt van rechtswege bijeen ieder jaar op de derde maandag van september. Hij kan voordien worden bijeengeroepen door de Regering.
Het Parlement komt na iedere vernieuwing van rechtswege bijeen op de derde dinsdag na de dag waarop de vernieuwing plaatsvond.
Het moet ieder jaar ten minste veertig dagen in zitting blijven.
§ 2. Het Parlement kan door de Regering in buitengewone zitting worden bijeengeroepen.
§ 3. De Regering sluit de zitting.
Andere talen