Geraadpleegde versie
Art. 24.
Alvorens in functie te treden leggen de leden van het Parlement de volgende eed af:
1° als ze lid zijn van de Nederlandse taalgroep: "Ik zweer de Grondwet na te leven".
2° als ze lid zijn van de Franse taalgroep: "Je jure d'observer la Constitution".
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex