Huidige taal
Art. 23.
De leden verkozen op Nederlandstalige lijsten vormen de Nederlandse taalgroep. De raadsleden verkozen op Franstalige lijsten vormen de Franse taalgroep.
Er wordt melding gemaakt van de taalgroep van de kandidaat in alle verkiezingsdocumenten waarin de naam van die kandidaat voorkomt en van de taalgroep van het raadslid in alle van het Parlement of de Regering uitgaande documenten waarin de naam van dat lid voorkomt.
Andere talen