Geraadpleegde versie
Art. 21bis.
Bijkomstige maatregelen of detailkwesties met het oog op de organisatie van de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement worden bepaald door de gewone wet.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex