Huidige taal
Art. 21bis.
Bijkomstige maatregelen of detailkwesties met het oog op de organisatie van de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement worden bepaald door de gewone wet.
Andere talen