Geraadpleegde versie
Art. 19.
Is er slechts één lid van het Parlement te verkiezen, dan wordt de kandidaat die de meeste stemmen heeft verkregen, als gekozen verklaard.
Bij gelijk stemmenaantal is de oudste gekozen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex