Trefwoorden:Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verkiezing parlement
Annot. Art. 18
Art. 18.
Onmiddellijk na het afsluiten van de kandidatenlijst maakt het gewestbureau het stembiljet op overeenkomstig het model en de voorschriften bepaald bij de wet.
De lijsten die met toepassing van artikel 16ter worden voorgedragen, staan in het deel van het stembiljet met de lijsten van de kandidaten voor het Parlement die tot de Nederlandse taalgroep behoren en meer bepaald erna.