Wetshistoriek

Paragraaf 1 gewijzigd bij de bijzondere wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006);