Geraadpleegde versie
Art. 16ter.
De voordracht van de kandidaten voor de verkiezing tot lid van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet gebeurt tegelijk en volgens dezelfde regels als de voordracht van de kandidaten voor het mandaat van lid van het Parlement.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex