Huidige taal
Art. 16ter.
De voordracht van de kandidaten voor de verkiezing tot lid van het Vlaams Parlement bedoeld in artikel 24, § 1, eerste lid, 2°, van de bijzondere wet gebeurt tegelijk en volgens dezelfde regels als de voordracht van de kandidaten voor het mandaat van lid van het Parlement.
Andere talen