Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 19 juli 2012 (BS 22 augustus 2012).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht bij de bijzondere wet van 19 juli 2012 tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid, Parl.St. Senaat 2011-2012, nr. 5-1570/1

Blz. 1Dit voorstel van bijzondere wet heeft tot doel de democratie en de politieke geloofwaardigheid te versterken, door voor wat de verkiezingen voor het Waalse Parlement, het Vlaams Parlement en het Brusselse Hoofdstedelijke Parlement betreft, in de volgende maatregelen te voorzien :