Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 (BS 20 juli 1993), bij de bijzondere wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006) en bij de bijzondere wet van 6 januari 2014 (BS 31 januari 2014)

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijzigingen aangebracht door de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming

Tekst verbeterd door de Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet en de Hervorming van de Instellingen, Parl.St. Kamer 2013-2014, nr. 53-3201/005

Blz. 33-34 : “Art. 58

In dezelfde bijzondere wet [van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen], zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 9 mei 1989, 5 mei 1993, 16 juli 1993, 5 april 1995, 4 december 1996, 4 mei 1999, 13 juli 2001, 22 januari 2002, 5 mei 2003, 10 juli 2003, 2 maart 2004, 16 maart 2004, 25 april 2004, 27 maart 2006 en 19 juli 2012:

1° in de artikelen 1, 8, tweede lid, en 47, § 4, wordt het woord “107quater” telkens vervangen door het cijfer “39”;

2° in artikel 9 worden de woorden “107ter, § 2, 2° en 3°” vervangen door de woorden “142, tweede lid, 2° en 3°”;

3° in artikel 11 wordt het woord “59quater” vervangen door het cijfer “117”;

4° in de artikelen 12 en 36 worden de woorden “59quinquies” en “59quinquies, § 1” telkens vervangen door het cijfer “138”;

5° in het opschrift van boek II en in de artikelen 47 en 53 worden de woorden “108ter, 2°” telkens vervangen door de woorden “166, § 2”;

6° in het opschrift van boek III en in de artikelen 60, 62, 70 en 79 worden de woorden “59bis, § 4bis, tweede lid” telkens vervangen door het cijfer “135”;

7° in het opschrift van boek III en in de artikelen 60 tot 62 worden de woorden “108ter, 3°” telkens vervangen door het cijfer “136”;

8° in artikel 70 worden de woorden “108ter, § 3, tweede lid” vervangen door de woorden “166, § 3”;

9° in het opschrift van boek IIIbis worden de woorden “59quinquies, § 2” vervangen door het cijfer “178”;

10° in het opschrift van boek IIIter worden de woorden “1, vierde lid” vervangen door het cijfer “163”;

11° in artikel 85 worden de woorden “59bis, § 6” vervangen door het cijfer “175” en wordt het cijfer “115”vervangen door het cijfer “177” ”

Lees meer

Zie ook