Geraadpleegde versie
Art. 11.
Het Parlement wordt om de vijf jaar volledig vernieuwd. De eerste verkiezingen vinden plaats in 1989 op dezelfde dag als de verkiezingen voor het Europees Parlement.
De latere verkiezingen vinden plaats op de overeenkomstig artikel 117 van de Grondwet bepaalde datum.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex