Wetshistoriek

Ingevoegd bij de bijzondere wet van 9 mei 1989 (BS 12 mei 1989), vervangen bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 (BS 3 augustus 2001);