Geraadpleegde versie
Art. 10.
Het Parlement bestaat uit 89 rechtstreeks verkozen leden.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex