Geraadpleegde versie
Art. 6.
De ordonnantiegevende macht wordt gezamenlijk uitgeoefend door het Parlement en de Regering.
Het recht van initiatief behoort aan de Regering en aan de leden van het Parlement.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex