Geraadpleegde versie
Art. 5ter.
Tot de schorsing van een norm of een handeling kan worden besloten door het Arbitragehof of de Raad van State indien ernstige middelen de vernietiging van de norm of de handeling rechtvaardigen op grond van artikel 5bis.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex